Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz dla dwóch lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz swoich najemców

image_print

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie bezprzetargowym dwa lokale mieszkalne nr 1 i 2, położone w budynku przy ul. Kowalewiec 2 w Kowalewie na działce oznaczonej nr 6/1 o pow. 4.284 m2, zapisanej w KW nr KZ1P/00040698/4. Działy III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Baranówku oraz w rejonie ul. Bolesława Chrobrego i Kościelnej w Kowalewie, gmina Pleszew (plan nr 43), działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych „2RM”.

Lokal mieszkalny nr 1 położony jest na parterze i poddaszu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w skład którego wchodzą trzy pokoje, kuchnia, aneks kuchenny, skrytka i dwie łazienki o łącznej pow. użytkowej 73,39 m². Do lokalu przynależą piwnica o pow. 6,96 m2, trzy pomieszczenia gospodarcze o pow. 11,93 m2, 17,83 m2 i 13,00 m2.

Współudział w gruncie i częściach wspólnych 44/100.

Cena lokalu 106.250 zł.

Cena udziału we współwłasności gruntu 66.880 zł.

Lokal mieszkalny nr 2 położony jest na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w skład którego wchodzą dwa pokoje, kuchnia, korytarz i łazienka o łącznej pow. użytkowej 59,82 m². Do lokalu przynależą dwie piwnice o pow. 2,08 m2 i 7,74 m2, dwa pomieszczenia gospodarcze o pow. 7,90 m2 i 16,34 m2.

Współudział w gruncie i częściach wspólnych 34/100.

Cena lokalu 86.600 zł.

Cena udziału we współwłasności gruntu 51.680 zł.

Lokale wraz z gruntem można wykupić:
– za gotówkę,
– na raty – przed aktem notarialnym płatne min 10%, a pozostałość płatna  max. w 9- ciu rocznych ratach płatnych w terminie:
– do 31 marca każdego roku kalendarzowego, w przypadku wykupu lokalu w I półroczu,
– do 31 sierpnia każdego roku, w przypadku wykupu lokalu w II półroczu.

Niespłacona część należności, podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej 2-krotności stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami bonifikata udzielana jest w przypadku, gdy najemca zamieszkuje, co najmniej 5 lat przed dniem złożenia wniosku o udzielenie bonifikaty i wynosi 85 % przy wykupie za gotówkę i 80 % na raty.

Wzywa się byłych właścicieli lub ich spadkobierców oraz osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, do złożenia wniosku z wykazaniem tytułu pierwszeństwa zgodnie, z art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. 2021 r., poz. 1899 t.j.), w terminie 6 tygodni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

Lokale mieszkalne zostaną sprzedane w trybie bezprzetargowym na rzecz swoich najemców.

Wykaz zamieszczono na stronach internetowych bip.pleszew.plpleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (pokój nr 302) tel. 62 7428 345.

Pleszew, dnia 30 sierpnia 2022 r.