Plakat dotyczący badania ankietowego na temat Koniunktury w rolnictwie przeprowadzanego przez Główny Urząd Statystyczny.

Weź udział w badaniu koniunktury w rolnictwie

image_print

Główny Urząd Statystyczny prowadzi badania dotyczące koniunktury w rolnictwie AK-R. Badanie przeprowadzane jest dwa razy w roku. Rolnicy mogą dokonać samospisu lub wziąć udział w wywiadzie z ankieterem.

Badanie “Koniunktura w rolnictwie AK-R” ma na celu dowiedzieć się:

  • jakie mamy powierzchnie gruntów i jakie osoby kierują gospodarstwem rolnym,
  • jakie rodzaje produkcji roślinnej i zwierzęcej dominują w naszym kraju,
  • jakie zmiany zachodzą w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
  • jak rolnicy oceniają sytuację gospodarstwa rolnego,
  • jakie są prognozy sytuacji w gospodarstwach rolnych

Rolnicy mogą dokonać samospisu w dniach 16-20 sierpnia 2023 r. poprzez stronę GUS stat.gov.pl, a w terminie 21-31 sierpnia 2023 r. badanie przeprowadzą ankieterzy statystyczni w wywiadzie telefonicznym. Uzyskane informacje są anonimowe, a publikowane dane obejmują wyłącznie zbiorcze wyniki badania.

Plakat dotyczący badania ankietowego na temat Koniunktury w rolnictwie przeprowadzanego przez Główny Urząd Statystyczny.