Ikona przedstawiająca informację

Upływa termin składania obowiązkowych deklaracji!

image_print

Upływa termin składania obowiązkowych deklaracji dotyczących źródeł ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracje można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy.

Do dnia 30 czerwca 2022 roku właściciele i zarządcy budynków oraz lokali, mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB, przy czym w przypadku budynków nowo powstałych lub uruchomieniu w budynku nowego źródła ciepła termin ten wynosi 14 dni od uruchomienia źródła ciepła. Zgromadzenie i analiza tych danych umożliwi szczegółową diagnozę i przyczyni się do poprawy jakości powietrza.

Deklaracje można składać w następujący sposób:
– elektronicznie, przez stronę https://ceeb.gov.pl/, wykorzystując do tego profil zaufany, e- dowód albo podpis kwalifikowany.
– w wersji papierowej, składając ją osobiście w Urzędzie miasta/gminy zgodnie z lokalizacją budynku albo wysyłając ją tradycyjną pocztą.

W przypadku mieszkania w bloku to zarządca zgłosi wspólne źródło ciepła. Natomiast jeżeli w lokalu jest ono indywidualne takie jak np. kominek, bojler elektryczny lub koza, wówczas deklarację właściciel musi złożyć samodzielnie.