ikona dymu lecącego z komina niebieska na białym tle

Ryzyko przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu

image_print

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

POZIOM 1

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia

poziomu docelowego substancji w powietrzu 

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOCELOWYCH
Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10
Data wystąpienia 20.09.2023 r.
Przewidywany czas trwania ryzyka Od dnia 20.09.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
Przyczyny Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym
Rok 2023
Obszar wystąpienia ryzyka przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10

Analiza wyników pomiarów benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 ze stacji PMŚ za okres od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla B(a)P na terenie powiatu pleszewskiego.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla B(a)P w pyle PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2023 r. istnieje ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla B(a)P: 63 014.

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności ·     osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

·     osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),

·     osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,

·     osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie objawów ataków astmy.

Zalecane środki ostrożności W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

–  zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

–  prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań Działania określone przez Zarząd Województwa w Programach ochrony powietrza https://www.umww.pl/programy-ochrony-powietrza

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania 20.09.2023r.
Podstawa prawna –      Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z póżn. zm.),

–      Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia
2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845 t.j.).

Źródła danych Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Opracowanie
Publikacja Portal Jakości Powietrza GIOŚ – Informacje Regionalne https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/15