Fotografia przedstawia zebranych na spotkaniu sołeckim w Zawadach z udziałem burmistrza MiG Pleszew

Ruszyły zebrania sołeckie

image_print

Od kilku dni w gminie Pleszew trwają zebrania sołeckie z udziałem burmistrza MiG Pleszew i zastępców. Omawiane są najważniejsze kwestie i podsumowywany jest poprzedni rok działalności.

Zebrania sołeckie to coroczna tradycja, która umożliwia mieszkańcom spotkanie z władzami miasta i gminy i omówienie bieżących spraw. I choć pandemia na moment przerwała organizowanie spotkań, powrócono do nich, ponieważ są dobrą płaszczyzną do bezpośredniej wymiany zdań i zgłaszania potrzeb.

W gminie Pleszew spotkania wiejskie rozpoczęły się 20 lutego 2023 roku w Zawadach, Rokutowie i Nowej Wsi. Następnie tradycyjne zebrania odbyły się w Bógwidzach, Lenartowicach, Zawidowicach i w Taczanowie Drugim dla sołectw: Taczanów Pierwszy, Taczanów Drugi i Lubomierz. Spotkania prowadzone są przez burmistrza MiG Pleszew Arkadiusza Ptaka lub jego zastępców – Andrzeja Jędruszka i Izabelę Świątek.

Podczas spotkań sołtysi przedstawiają działalność danego sołectwa, a władze miasta i gminy omawiają bieżące inwestycje, dokonania i plany na przyszłość. Jest też czas na zgłaszanie problemów, uwag i propozycji działalności miasta i gminy, z czego mieszkańcy chętnie korzystają. Jak podkreśla burmistrz – spotkania są doskonałą okazją do rozmowy na żywo.

Zebrania są okazją do podsumowania minionego roku, ale przede wszystkim do rozmowy o bieżących problemach każdej wsi. – mówi Arkadiusz Ptak i zachęca do udziału mieszkańców pozostałych miejscowości.

Spotkania z mieszkańcami wsi odbywają się codziennie o godzinie 17:00 i 19:00. Już dziś okazję do rozmowy będą mieli mieszkańcy Korzkiew, Kowalewa, Pacanowic i Grodziska.
Pełny harmonogram TUTAJ.