widok-opuszczonego-i-rozkladajacego-sie-domu-w-przyrodzie.

Rozpoczyna się inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

image_print

Miasto i Gmina Pleszew zinwentaryzuje wyroby zawierające azbest znajdujące się na jej terenie. Do zadania przystąpiono celem stałego polepszania warunków życia mieszkańców. Władze miasta proszą o pomoc i udostępnianie informacji osobom wykonującym inwentaryzację. 

Miasto i Gmina Pleszew mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców, przystąpiła do wykonania zadania pn.:

Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pleszew, dotyczącą osób fizycznych i prawnych.

W ramach prac związanych z realizacją projektu pn.: “Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Pleszew, dotycząca osób fizycznych i prawnych”, wykonane zostaną:

  • pełna inwentaryzacja z natury wyrobów zawierających azbest, która umożliwi określenie łącznej ilości występujących na terenie Gminy wyrobów zawierających azbest podanej w Mg, z uwzględnieniem stopnia pilności
  • warstwa obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego
  • mieszkańcy Gminy Pleszew poinformowani zostaną o przeprowadzeniu inwentaryzacji wyrobów azbestowych m.in. poprzez:
    -informację na stronie internetowej urzędu,
    -informację przekazaną na spotkaniach z mieszkańcami

Aby projekt spełniał oczekiwania, zrealizowany musi być na podstawie szczegółowej inwentaryzacji z natury wszystkich miejsc, w których na terenie Gminy występuje azbest.

Informujemy, że w najbliższych tygodniach prowadzone będą na terenie naszej Gminy prace inwentaryzacyjne. Zadanie zrealizują pracownicy firmy wyłonionej do wykonania tego zadania AnECO Adam Nowicki. W razie potrzeby prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy pod nr tel. 733 636 414.

Prosimy mieszkańców o udostępnienie informacji na temat wyrobów zawierających azbest, zdemontowanych i zgromadzonych na posesjach, osobom wykonującym inwentaryzację z natury.

Za pomoc i zrozumienie dziękujemy.