Logotyp dofinansowania ze środków krajowych - flaga i godło Polski

Remont drogi gminnej nr 639030P w Jankowie

image_print
Logotyp dofinansowania ze środków krajowych - flaga i godło Polski

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

„Remont drogi gminnej nr 639030P w Jankowie na odcinku od 0+000 do 0+361”

DOFINANSOWANIE: 176.676,10 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ:  376.581,65 zł

Zamówienie pn. Remont i przebudowa drogi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 639030P w Jankowie

obejmuje wykonanie między innymi:

– roboty rozbiórkowe;
– roboty pomiarowe i ziemne – 0,361 km;
– krawężniki betonowe;
– zjazdy – 25,200 m2;
– chodnik – 0,077 km;
– dostosowanie wysokościowe nawierzchni zjazdów
– wykonanie wpustów deszczowych i przykanalików – 0,130 km;
– poszerzenie jezdni;
– jezdnia z masy mineralno-asfaltowej – 0,361 km;
– pobocza;
– teren poza utwardzonymi poboczami i zewnętrznymi krawędziami zjazdów;
– zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych;
– zabezpieczenie kabli energetycznych;
– tereny zielone;
– roboty inne.