Zdjęcie przedstawiające uczniów szkoły siedzących w szkolnych ławkach

Ruszyła rekrutacja do szkół i przedszkoli

image_print

27 lutego rusza rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew. Trwa także nabór uczniów do szkół podstawowych. Szczegóły poniżej.

Nabór do przedszkoli:

– Od 27 lutego do 13 marca do godziny 12:00 rodzice, którzy po raz pierwszy zapisują dziecko do przedszkola, muszą wypełnić elektroniczny wniosek za pośrednictwem strony https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminapleszew/Candidates/Add, a następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

– Od dnia 3 kwietnia 2023 r. komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

– Od dnia 4 kwietnia 2023 r. do dnia 18 kwietnia 2023 r. rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

– Postępowanie uzupełniające trwać będzie od 4 do 18 maja, a podanie liczby kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia nastąpi nie prędzej niż od 29 maja.

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych:

– Od 13 lutego do 10 marca do godziny 12:00 rodzice/ opiekunowie składają wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

– Od 27 marca komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

– Od 28 marca do 12 kwietnia rodzice/opiekunowie prawni składają pisemne oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia kandydata.

– Postępowanie uzupełniające trwać będzie od 24 kwietnia do 5 maja, a lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia podana zostanie po 16 maja.

Szczegóły: Wydział Edukacji UMiG w Pleszewie, tel. 62 7428 311 oraz sekretariaty szkół i przedszkoli.

Załączniki:

  1. Zarządzenie w sprawie rekrutacji do przedszkoli
  2. Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli
  3. Zarządzenie w sprawie rekrutacji do szkół podstawowych
  4. Wzory dokumentów (szkoły podstawowe)