Grafika na niebieskim tle biały napis preferencyjny zakup węgla

Można składać wnioski o preferencyjny zakup węgla

Od 8 listopada 2022 roku uprawnieni i zainteresowani mieszkańcy Miasta i Gminy Pleszew mogą składać wnioski o zakup węgla kamiennego (groszek, orzech) dla gospodarstw domowych, którego preferencyjna cena nie przekroczy 2000,00 zł brutto za tonę. To efekt przystąpienia i wdrażania przez samorząd rozwiązań przyjętych w Ustawie z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Wniosek o zakup węgla od miasta po preferencyjnej cenie może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym prowadzonym na terenie Miasta i Gminy Plewszew na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo domowe prowadzone przez:

a) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

b) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe);

Należy podkreślić, że jeśli pod jednym adresem znajduje się więcej niż jedno gospodarstwo domowe, a do wspólnego ogrzewania wykorzystują one jeden kocioł na węgiel, to zakup węgla po preferencyjnej cenie będzie przysługiwał tylko dla jednego gospodarstwa domowego.

Zakup będzie dostępny dla osób, które są: uprawnione do otrzymania dodatku węglowego oraz które dokonały prawidłowego  zgłoszenia lub wpisania węgla, jako głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Ważną informacją jest to, że ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego została ograniczona w następujący sposób, a jego sprzedaż będzie odbywała się w II transzach:

1) maksymalnie 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.;
2) maksymalnie 1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Wnioski na I transzę zakupu węgla można składać do 15 grudnia 2022r. w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie (pokój nr 111) tel. 62 7428 343.

Uwaga! Do 17 listopada wydłużone zostaną godziny przyjmowania wniosków do 19:00.