Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu

image_print

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

POZIOM 1

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia

poziomu docelowego substancji w powietrzu

 

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOCELOWYCH
Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10
Data wystąpienia 21.04.2022 r.
Przewidywany czas trwania ryzyka Od dnia 21.04.2022 r. do dnia  31.12.2022 r.
Przyczyny Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym
Rok 2022
Obszar wystąpienia ryzyka przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10

Analiza wyników pomiarów benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 ze stacji PMŚ za okres od 01.03.2021 r. do 28.02.2022 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla B(a)P na terenie powiatów: miasto Kalisz, miasto Poznań, miasto Leszno, gnieźnieńskiego, nowotomyskiego, ostrowskiego, pilskiego, poznańskiego i wągrowieckiego.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla B(a)P w pyle PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2022 r. istnieje ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla B(a)P: 1 543 104

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań Działania określone przez Zarząd Województwa w Programach ochrony powietrza https://www.umww.pl/programy-ochrony-powietrza

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania 21.04.2022r.
Podstawa prawna –       Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 t.j.),

–       Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia
2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r. poz. 1031) ze zmianami (Dz. U. 2019 r. poz. 1931).

Źródła danych Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Opracowanie
Publikacja Portal Jakości Powietrza GIOŚ – Informacje Regionalne https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/15