Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew Arkadiusz Ptak podsumowujący unijny projekt Smart Pleszew w Zajezdni Kultury w Pleszewie

Podsumowali kilkumilionowy projekt

image_print

Pleszew od 2019 roku wdraża duży unijny projekt Smart Pleszew. W jego ramach zrealizowano wiele inwestycji pilotażowych, sporządzono także mnóstwo dokumentów pomagających planować kolejne inwestycje. W Zajezdni Kultury w Pleszewie odbyła się konferencja podsumowująca 3-letnią pracę samorządu.

Unijny projekt Smart Pleszew to efekt wygranej w konkursie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej “Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. Projekt łączył w sobie ekologię, mobilność, gospodarkę komunalną oraz infrastrukturę miejską. W jego ramach zrealizowano kilka pilotażowych inwestycji jak np. smart przejścia dla pieszych, zielone przystanki czy pilotaż inteligentnego oświetlenia oraz montaż czujników powietrza. Ponadto, dzięki projektowi udało się wykonać wiele projektów i ekspertyz dotyczących m.in. zieleni, transportu miejskiego, ścieżek rowerowych czy gospodarowania wodami opadowymi. Przygotowane opracowania są doskonałą bazą do dalszych przedsięwzięć realizowanych przez Miasto i Gminę Pleszew.

Projekt Smart Pleszew rozpoczął się w 2019 roku i ze względu na pandemię trwał blisko 3 lata. W Zajezdni Kultury w Pleszewie odbyło się podsumowanie projektu zarówno ze strony Partnera, którym jest Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, jak również ze strony gospodarza, czyli burmistrza Arkadiusza Ptaka. Miasto smart to miejsce, które staje się bezpieczne i przyjemne dla mieszkańców. Dzięki temu, żyje się w nim wygodniej i zdrowiej. Myślę, że także dłużej. To miasto, które stawia na przyszłość. I taki właśnie jest kompaktowy Pleszew – mówiła na zakończenie Anna Bogacz, rzecznik prasowy Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie. Dodatkowym tematem konferencji był panel “Smart Village”, podczas którego zaprezentowane zostały instrumenty rozwoju wsi.

Rzecznik Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie prowadząca konferencję podsumowującą projekt Smart Pleszew

uczestnicy konferencji podsumowującej projekt Smart Pleszew w Zajezdni Kultury w Pleszewie

wykład na temat instrumentów rozwoju wsi w zajezdni Kultury w Pleszewie w ramach konferencji podsumowującej projekt Smart Pleszew

podsumowanie projektu Smart Pleszew przez Partnera projektu IRWIR PAN w Zajezdni Kultury w Pleszewie

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew Arkadiusz Ptak podsumowujący unijny projekt Smart Pleszew w Zajezdni Kultury w Pleszewie