plakat składania deklaracji do CEEB

Pamiętaj o obowiązkowej deklaracji

Czas upływa. Tylko do 30 czerwca można składać obowiązkowe deklaracje dotyczące źródeł ogrzewania. Możliwości jest wiele, procedura bardzo prosta.

Do dnia 30 czerwca 2022 roku właściciele i zarządcy budynków oraz lokali, mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB, przy czym w przypadku budynków nowo powstałych lub uruchomieniu w budynku nowego źródła ciepła termin ten wynosi 14 dni od uruchomienia źródła ciepła.

W Gminie Pleszew złożonych zostało nieco ponad 50% deklaracji. Nadal blisko połowa nie wypełniła tego obowiązku, a czas upływa.

Deklaracje można składać w następujący sposób:
– elektronicznie, przez stronę https://ceeb.gov.pl/, wykorzystując do tego profil zaufany, e- dowód albo podpis kwalifikowany.
– w wersji papierowej, składając ją osobiście w Urzędzie miasta/gminy zgodnie z lokalizacją budynku albo wysyłając ją tradycyjną pocztą.

Instrukcje i dokumenty do pobrania

plakat składania deklaracji do CEEB