niebieska ikona fali na białym tle

Ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrogeologicznej nr 7/2023

image_print

OSTRZEŻENIE PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY HYDROGEOLOGICZNEJ
nr 7/2023

Państwowa służba hydrogeologiczna aktualizuje informację o stanie zagrożenia
hydrogeologicznego na obszarze kraju związanego z występowaniem i prognozowaniem niżówki hydrogeologicznej. Stan zagrożenia utrzymuje się dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego,
warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Ponadto wprowadza się stan zagrożenia dla województwa dolnośląskiego.

Niskie stany położenia zwierciadła wód podziemnych mogą lokalnie powodować
występowanie niedoborów wody w indywidualnych płytkich ujęciach gospodarskich oraz w ujęciach komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny. W najbliższych tygodniach nie przewiduje się trudności w pobieraniu wody z głębszych poziomów wodonośnych, w tym eksploatowanych przez ujęcia komunalne bądź przemysłowe.
Więcej informacji na temat bieżącej i prognozowanej sytuacji hydrogeologicznej, w tym zasięgu występowania niżówki hydrogeologicznej, jest dostępnych na stronie internetowej państwowej służby hydrogeologicznej: https://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacjahydrogeologiczna.html.

dr inż. Mateusz Damrat
Dyrektor
Państwowego Instytutu Geologicznego –
Państwowego Instytutu Badawczego