Strażacy z OSP Sowina Błotna w nowych strojach na tle wozu strażackiego.

Ochotnicy z nowymi kompletami ubrań specjalnych

image_print
Logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Ochotnicza Straż Pożarna w Sowinie Błotnej w ramach przedsięwzięcia pt. „Zakup ubrań specjalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sowinie Błotnej” wzbogaciła się o 6 kompletów nowoczesnych ubrań specjalnych. Mają zapewnić im maksymalny poziom bezpieczeństwa podczas usuwania skutków zagrożeń i katastrof.

Ubrania zostały zakupione z udziałem środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przy udziale środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz własnych. Zakup ubrań ma na celu zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa ratownikom podczas usuwania skutków nadzwyczajnych zagrożeń i katastrof. Pracujący w komfortowych, a przede wszystkim bezpiecznych warunkach pracy ratownik, jest w stanie w szybszym czasie ograniczyć i zlikwidować występujące zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego.

Koszty realizacji przedsięwzięć kształtują się następująco:

  • dotacja z WFOSiGW Poznań 20.000,00 zł
  • środki własne OSP 100,00 zł

Prezes OSP Sowina Błotna wraz z całym Zarządem składa serdeczne podziękowania Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu za przyznaną dotację oraz wszystkim innym osobom którzy przyczynili się do realizacji projektu.

Noe stroje dla Strażaków z OSP Sowina Błotna z wozem strażackim w tle.
Strażacy z OSP Sowina Błotna w nowych strojach na tle remizy.
Strażacy z OSP Sowina Błotna w nowych strojach na tle wozu strażackiego.