Ikona przedstawiająca informację

Nowy wzór wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

image_print

Nowy wzór wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.

Od 1 stycznia 2022 r. roku w związku z art. 52 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) obowiązuje nowy druk wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.

Pobierz nowy wniosek