wręczenie stypendiów uczniom ze szkół z terenu MiG Pleszew

Najlepsi z najlepszych nagrodzeni

image_print

W Hali Sportowej przy ul. Krzywoustego zostały rozdane stypendia. Otrzymali je najzdolniejsi uczniowie ze szkół z terenu Miasta i Gminy Pleszew. Uroczystości towarzyszyły występy artystów.

Blisko 360 uczniów z publicznych i niepublicznych placówek edukacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Pleszew otrzymało stypendia z rąk burmistrza Arkadiusza Ptaka. Uroczystość została zorganizowana przez Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim, bowiem tradycją jest, że co roku to wydarzenie organizuje inna jednostka. Po powitaniu gości, wystąpili studenci Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu: Karolina Kram-Chojnacka i Łukasz Wons, którzy wykonali pięć utworów muzycznych.

Po części artystycznej nastąpiło wywołanie każdego wyróżnionego na środek i wręczenie mu stypendium. Uczniom oprócz burmistrza Arkadiusza Ptaka, gratulowali wiceburmistrzowie: Izabela Świątek i Andrzej Jędruszek, przewodnicząca Rady Miejskiej Adela Grala-Kałużna oraz dyrektorzy szkół.

W krótkim przemówieniu burmistrz Miasta i Gminy Pleszew podkreślał, jak ważne jest inwestowanie samorządu w edukację. W tej kadencji przeznaczyliśmy kilkanaście milionów złotych na modernizację, przebudowę, doposażanie szkół i przedszkoli – wyliczał burmistrz Arkadiusz Ptak . Choć w walce o stypendium byliście oceniani przez pryzmat stopni, musicie zwracać uwagę również na kompetencje, umiejętności, które nie zawsze podlegają ocenie, ale to one decydują o tym, jak poradzicie sobie w życiu, jakimi ludźmi będziecie i co osiągniecie – przekazał dodatkowo nagrodzonym składając życzenia.

Uroczystość odbyła się w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Krzywoustego w Pleszewie.