Ikona przedstawiająca informację

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez CUS

image_print

ZARZĄDZENIE NR ZO.021.46.2024
DYREKTORA CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W PLESZEWIE
z dnia 12 czerwca 2024 r

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu Ochrony i promocji zdrowia:
Usługa wspomagająca zdrowie i sprawność fizyczną osób starszych, na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie – POBIERZ [pdf]
Wzór oferty – POBIERZ [doc]