Grafika konferencji Poza metropolią organizowanej przez UMIG Pleszew w Zajezdni Kultury w Pleszewie 18 kwietnia 2023 roku.

Konferencja “Poza metropolią”

image_print

POZA METROPOLIĄ – AKTYWNA POLITYKA MIESZKANIOWA JAKO SZANSA NA ROZWÓJ MIAST MAŁYCH I ŚREDNICH

Grafika konferencji Poza metropolią organizowanej przez UMIG Pleszew w Zajezdni Kultury w Pleszewie 18 kwietnia 2023 roku.

Termin: 18 kwietnia 2023 r. godz. 10:00-15:00
Miejsce: Zajezdnia Kultury w Pleszewie, ul. Kolejowa 3

Poza atrakcyjnymi miejscami pracy, to dostępność mieszkań jest czynnikiem w największym stopniu warunkującym odpowiedni poziom i jakość życia mieszkańców. Dodatkowo wiele miast – zwłaszcza tych położonych poza bezpośrednim zasięgiem oddziaływania ośrodków metropolitalnych – polityką mieszkaniową stara się zatrzymać młodych i przyciągać nowych mieszkańców, zwłaszcza w obliczu kryzysu demograficznego. Jednym z nich jest Pleszew – gospodarz konferencji, podczas której chcemy podjąć dyskusję dotyczącą wykorzystania nowych rozwiązań prawnych i inwestycyjnych w polityce mieszkaniowej, które oferują rząd i instytucje państwowe, ale i przede wszystkim samorządy. Nie zabraknie więc prezentacji dobrych i pionierskich przykładów małych i średnich miast, które stosują różne rozwiązania i montaże finansowe, umożliwiające dostarczanie mieszkań o dobrym standardzie, przy minimalizowaniu kosztów własnych.

Konferencja stanowić będzie forum wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie prowadzenia aktywnej polityki mieszkaniowej, ale i motywację do działania oraz wdrożenia proponowanych rozwiązań.

Zgłoszenia przyjmujemy do 14 kwietnia 2023r.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.
Konferencja tłumaczona będzie na język migowy.

Kontakt:
Marta Dajczak
e-mail: konferencja@pleszew.pl
tel. 62 7428 340

ORGANIZATORZY

Logo Pleszewa - kompaktowy pleszew
logo Instytutu Rozwoju Miast i Regionów
Logo Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMIR.

PARTNER

Logo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

PATRONI MEDIALNI

Logo czasopisma Architektura i Biznes
Logo miesięcznika Przegląd Komunalny
Logo portalu internetowego Portal Komunalny
Logo pisma samorządu terytorialnego Wspólnota
Logo Serwisu Administracyjno-Samorządowego
Logo podcastu Klubu Jagiellońskiego Międzymiastowo
Logo portalu informacyjnego Urbnews
Wydarzenie jest współfinansowane ze środków europejskich
Logo Funduszy Europejskich Pomoc Techniczna
Flaga Rzeczpospolita Polska
Ikona - Unia Europejska Fundusz Spójności