Plakat II Regionalnej Konferencji Naukowej w Muzeum "Razem czy obok siebie? Katolicy, Ewangelicy i Żydzi w dawnym Pleszewie" odbywającej się w ramach 740-lecia Pleszewa w Muzeum Regionalnym w Pleszewie 12 stycznia 2023 roku o godzinie 11:00

Konferencja historyczna na 740-lecie Pleszewa

image_print

W 2023 roku Pleszew obchodzi jubileusz 740-lecia miasta. Jest to doskonała okazja, aby przedstawić ciekawe fakty historyczne. Uczynią to znakomici naukowcy w Muzeum Regionalnym.

Pleszew po raz pierwszy został wymieniony – już jako miasto – w dyplomie księcia Przemysła II z 2 X 1283 r., w którym civitas Plessow poddano jurysdykcji kaliskiej. Było to miasto prywatne, a pierwszym znanym z nazwiska jego właścicielem był odnotowany w 1395 r. kasztelan ksiąski Filip z Cielczy. W tym roku od tych wydarzeń mija 740 lat.

Obchody jubileuszu miasta odbywają się między innymi w Muzeum Regionalnym w Pleszewie. To właśnie tam będzie miała miejsce II Regionalna Konferencja Naukowa pt. „Razem czy obok siebie? Katolicy, Ewangelicy i Żydzi w dawnym Pleszewie”. Prelekcje wygłoszą prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński, prof. UZ dr hab. Olgierd Kiec oraz prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski.

Konferencja odbędzie się 12 stycznia 2023 roku o godzinie 11:00 w Muzeum Regionalnym w Pleszewie. Będzie to pierwsze wydarzenie towarzyszące obchodom 740-lecia miasta Pleszewa.

Plakat II Regionalnej Konferencji Naukowej w Muzeum "Razem czy obok siebie? Katolicy, Ewangelicy i Żydzi w dawnym Pleszewie" odbywającej się w ramach 740-lecia Pleszewa w Muzeum Regionalnym w Pleszewie 12 stycznia 2023 roku o godzinie 11:00