Ikona przedstawiająca informację

Informacja o miejscu na umieszczanie plakatów i obwieszczeń

image_print

I N F O R M A C J A
z dnia 9 sierpnia 2023 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW

podaje do publicznej wiadomości zarządzenie Nr 103/VIII/2023 z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

ZARZĄDZENIE Nr 103/VIII/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW
z dnia 9 sierpnia 2023 r.

w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 ze zmianami), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami), w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1564) zarządzam, co następuje::

 • 1. Zapewnia się na terenie Miasta i Gminy Pleszew miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych:

1) słupy ogłoszeniowe zlokalizowane na terenie Miasta Pleszewa:

 1. Rynek,
 2. Poznańska (obok Urzędu Poczty Polskiej),
 3. M. Reja (naprzeciw Komendy Powiatowej Policji),
 4. Marszewska,
 5. Poznańska (naprzeciw Kościoła p.w. Św. Floriana),
 6. Zachodnia (na rogu z ul. Poznańską),
 7. Sienkiewicza (obok sklepu BETA),
 8. Bolesława Krzywoustego (obok ZSP Nr 3),
 9. Mieszka I (obok Publicznego Przedszkola Nr 2 „im. Misia Uszatka”);

2) tablice i/lub słupy ogłoszeniowe sołectw, zlokalizowane na terenie Gminy Pleszew.

 • 2. Wykaz miejsc, o których mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości w drodze informacji Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Miasta i Gminy Pleszew, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie: https://bip.pleszew.pl.

 

 • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

   Burmistrz
Miasta i Gminy Pleszew

dr hab. Arkadiusz Ptak