Ikona przedstawiająca informację

Dodatek osłonowy – można składać wnioski!

image_print

Informujemy, iż od dnia 04.01.2022 r. do 31.10.2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – DODATEK OSŁONOWY.

Dodatek osłonowy (Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym) stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

 • Dodatek przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
 • W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.
 • Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

UWAGA!

 • W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
 • Dodatek osłonowy będzie wypłacany w dwóch równych ratach w terminie do 31.03.2022 r. oraz do dnia 02.12.2022 r.
 • W przypadku, gdy osoba złoży wniosek o wypłatę dodatku później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek jest wypłacany jednorazowo.
 • Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez Gminę po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek do pobrania: TUTAJ

 • elektronicznie za pomocą platformy ePUAP

lub

 • papierowo w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Słowackiego 19A w godzinach od 7.00 – 15.00.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 62 5801205.