Zdjęcie przedstawia dłoń z długopisem wypełniającą ankietę.

Badania statystyczne na terenie gminy Pleszew

image_print

W marcu 2023 roku na terenie gminy Pleszew przeprowadzane będą badania kondycji gospodarstw domowych. Urząd Statystyczny zachęca do wzięcia udziału.

Badanie kondycji gospodarstw domowych dostarcza informacji o postawach (zachowaniach) respondentów jako konsumentów. Przedmiotem badania są subiektywne opinie osób na temat zmian ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju i sytuacji finansowej gospodarstw domowych, zdolności osób do oszczędzania oraz zamierzeń odnośnie zakupu dóbr trwałego użytku. Informacje uzyskane z badania wykorzystywane są do oceny bieżącej sytuacji na rynku i oczekiwań konsumenckich, analizowania trendów oraz formułowania krótkookresowych prognoz gospodarczych.

Urząd Statystyczny przeprowadzi badania na terenie gminy Pleszew w marcu 2023 roku. Badanie przeprowadzają ankieterzy statystyczni, których tożsamość można sprawdzić na stronie Urzędu Statystycznego w Poznaniu https://poznan.stat.gov.pl/badania-ankietowe/statystyczne-badania-ankietowe-2023/ oraz na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/