Agenda konferencji “Poza metropolią”

image_print

Baner wydarzenia Konferencja Poza metropolią- rewitalizacja i jakość życia w małych i średnich miastach

10.00 – 10.15 POWITANIE GOŚCI

 • Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
 • dr hab. Arkadiusz Ptak, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew
10.15 – 10.30
 • Maciej Aulak, Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych,  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
10.30 – 11.15 ODRODZENIE POSTPRZEMYSŁOWYCH MIAST PERYFERYJNYCH

 • prof. dr hab. Paweł Starosta, Uniwersytet Łódzki, Katedra Socjologii Wsi i Miasta
11.15 – 12.30 DEBATA 1 – CZY PERYFERIA MOGĄ ZAPEWNIĆ DOBRĄ JAKOŚĆ ŻYCIA?

(I część Forum Rozwoju Lokalnego)

Moderator: Karolina Karolczak

 • dr hab. Adam Czarnecki, prof. PAN, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
 • Andrzej Porawski, Dyrektor Biura, Związek Miast Polskich
 • Joanna Erbel, Liderka Klubu Samorządowego CoopTech Hub, ekspertka ds. mieszkaniowych
 • prof. Paweł Churski, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM Poznań
 • dr hab. Arkadiusz Ptak, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew
 • Przemysław Renn, Wójt Gminy Mieścisko
12.30 – 12.45 PRZERWA
12.45 – 14.00 DEBATA 2 – DOŚWIADCZENIA REWITALIZACJI MAŁYCH MIAST

Moderator: Jakub Głaz, Miesięcznik „Architektura i Biznes”, Centrum Otwarte Poznań

 • Grzegorz Potrzebowski, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 • Elżbieta Rybarczyk, Burmistrz Miasta i Gminy Wieleń
 • dr Aleksandra Jadach-Sepioło, Zastępca Dyrektora Instytutu Rozwoju Miast i Regionów
 • dr inż. Przemysław Ciesiółka, Towarzystwo Urbanistów Polskich – Oddział w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM
14.00 – 14.30 PRZERWA (lunch) 
14.30 – 15.30 Moderator: Zuzanna Musielak-Rybak

ZAPAŚĆ. REPORTAŻE Z MNIEJSZYCH MIAST

 • Marek Szymaniak
15.30 – 16.20 WSKAŹNIKI JAKOŚCI ŻYCIA W MONITORZE ROZWOJU LOKALNEGO 

(II część Forum Rozwoju Lokalnego) – eksperci strategiczni Związku Miast Polskich

 • Ryszard Grobelny, Członek Zarządu Fundacji Miasto
 • Sylwia Kluczyńska, ekspertka ZMP, Kierownik SAS

One thought on “Agenda konferencji “Poza metropolią”

Comments are closed.