3-osobowa reprezentacja Gminy Pleszew w konkursie ekologicznym "Zielone Wielkopolskie".

Wywalczyli przyjazd eko-miasteczka

image_print

Uczniowie szkół z terenu Miasta i Gminy Pleszew licznie wzięli udział w ekologicznym konkursie plastycznym „Zielone Wielkopolskie”. Dzięki najwyższej frekwencji do Pleszewa przyjedzie eko-miasteczko z wieloma atrakcjami. Nie zawiedli także uczniowie z klas VII-VIII wykazując się ogromną wiedzą ekologiczną.

„Zielone Wielkopolskie” to kampania realizowana przez Fundację Mniejsze Większe, dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W jej ramach zorganizowane zostały konkursy o tematyce ekologicznej, związanej z ochroną środowiska. Uczniowie klas I-III oraz IV-VI wzięli udział w konkursie plastycznym, natomiast siódmo i ósmoklasiści walczyli w olimpiadzie wiedzy dla młodzieży.

Konkurs plastyczny dotyczył tematyki gospodarki o obiegu zamkniętym, gospodarki odpadami, recyklingu i selektywnej zbiórki odpadów. Tutaj ogromnym zaangażowaniem wykazali się uczniowie wszystkich szkół z terenu Miasta i Gminy Pleszew, którzy oddali największą liczbę prac konkursowych ze wszystkich zgłoszonych gmin. Ponad 83% uczniów klas I-VI z obszaru całej gminy oddało prace plastyczne na konkurs. Dzięki tak dużemu zaangażowaniu udało się zająć pierwsze miejsce jako gmina – informuje Angelika Sołtysiak z Referatu Gospodarowania Odpadami UMiG Pleszew. W nagrodę do Pleszewa przyjedzie ekomiasteczko z licznymi atrakcjami w andrzejkowo-świątecznych klimatach.

Wydarzenie w ramach nagrody rozpocznie się na pleszewskim Rynku 30 listopada o godzinie 10:00 i potrwa do 17:00. W tym czasie organizatorzy przewidują szereg atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W programie zaplanowano występy grupy teatralnej, stoiska edukacyjne, dużo wiedzy ekologicznej, nagrody dla dzieci i dorosłych, konkursy, gry, zabawy, a także Mistrzostwa EkoWarcabów dla wszystkich chętnych w trzech kategoriach wiekowych.

Ogromną wiedzą i zaangażowaniem wykazali się również starsi uczniowie. W ramach kampanii „Zielone Wielkopolskie” dla klas VII i VIII przygotowano Olimpiadę Wojewódzką z wiedzy z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, gospodarki odpadami, recyklingu i selektywnej zbiórki odpadów. W etapie wojewódzkim wzięła udział 3-osobowa reprezentacja z każdej zgłoszonej gminy, która została wyłoniona w eliminacjach gminnych.

Miasto i Gminę Pleszew reprezentowała drużyna w składzie: Tomasz Adamek (ZSP w Taczanowie Drugim), Aleksandra Grzesiak (ZSP nr 1 w Pleszewie) oraz Martyna Dymowska (ZSP nr 2 w Pleszewie). Uczniowie walczyli o nagrody indywidualne i grupowe dla gminy. Liczyła się liczba poprawnych odpowiedzi oraz czas, w jakim zostały udzielone ­– mówi Jagoda Zydorek z Biura Prasowego UMiG Pleszew. Miasto i Gmina Pleszew zajęła I miejsce na 18 gmin zgłoszonych do konkursu. Wysokie wyniki uzyskali również uczniowie indywidualnie. W sumie w olimpiadzie uczestniczyło 54 zawodników z województwa wielkopolskiego.

Wyniki indywidualne:

I miejsce – Tomasz Adamek – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Monte Cassino w Taczanowie Drugim
V miejsce – Aleksandra Grzesiak – Szkoła Podstawowa nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie
IX miejsce – Martyna Dymowska – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pleszewie.

3-osobowa reprezentacja Gminy Pleszew w konkursie ekologicznym "Zielone Wielkopolskie".Plakat ekomiasteczka organizowanego na pleszewskim Rynku 30 listopada 2023 roku w godzinach 10:00-17:00.