Złożenie kwiatów na grobie zamordowanego w czasie II wojny światowej Józefa Krychowskiego - czlonka ruchu oporu w czasie walk wyzwoleńczych w Pleszewie

W hołdzie zamordowanym w czasie II wojny światowej

image_print

21 stycznia 1945 roku podczas walk wyzwoleńczych w Pleszewie zginęli komendant Pleszewskiego Obwodu AK oraz jeden z członków ruchu oporu. W przeddzień rocznicy tych wydarzeń, na ich grobach złożono kwiaty.

Trzy dni przed zakończeniem walk wyzwoleńczych w Pleszewie z rąk hitlerowców zginęli kpt. Brunon Nikoleizig – komendant Pleszewskiego Obwodu AK oraz Józef Krychowski – członek ruchu oporu, uczestnik walk wyzwoleńczych. W przeddzień rocznicy ostatniej akcji Pleszewskiej Armii Krajowej na grobach zamordowanych złożono kwiaty.

Kwiaty złożyli w imieniu władz Miasta i Gminy Pleszew Adam Staszak – Dyrektor Muzeum Regionalnego, w imieniu władz powiatu Wicestarosta Pleszewski Damian Szwedziak.

Pleszew został wyzwolony spod okupacji niemieckiej 24 stycznia 1945 roku przez oddziały radzieckiej 33 Armii gen. płk. Wieczesława Cwietajewa i 7 korpusu kawalerii gen. lejt. Michała Konstantinowa, wchodzące w skład I Frontu Białoruskiego.