Sołectwa

SOŁECTWA I OSIEDLA SĄ JEDNOSTKAMI POMOCNICZYMI GMINY. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY SPRAWUJĄ ORGANY GMINY.

Baranówek

Sołtys:
Hanna Rybak
Adres Sołtysa:
Baranówek 11/D
Telefon kontaktowy:
+ 48 723 054 016

Borucin

Sołtys:
Andrzej Szczepański
Adres Sołtysa:
Borucin 11
Telefon kontaktowy:
+ 48 627 418 750

Bronów

Sołtys:
Karol Kaniewski
Adres Sołtysa:
Bronów 18
Telefon kontaktowy:
+ 48 505 530 217

Brzezie

Sołtys:
Paweł Świątek
Adres Sołtysa:
Brzezie, ul. Osiedlowa 7
Telefon kontaktowy:
+ 48 662 524 706

Bógwidze

Sołtys:
Zbigniew Mądrzak
Adres Sołtysa:
Kotarby 1
Telefon kontaktowy:
+ 48 695 418 854

Dobra Nadzieja

Sołtys:
Małgorzata Michalak
Adres Sołtysa:
Dobra Nadzieja 44
Telefon kontaktowy:
+ 48 668 809 425

Grodzisko

Sołtys:
Adam Stencel
Adres Sołtysa:
Grodzisko 104
Telefon kontaktowy:
+ 48 887 315 796

Janków

Sołtys:
Dariusz Kamieniarczyk
Adres Sołtysa:
Janków 20
Telefon kontaktowy:
+ 48 504 202 691

Korzkwy

Sołtys:
Kryspin Zięciak
Adres Sołtysa:
Korzkwy 3/2
Telefon kontaktowy:
+ 48 665 925 596

Kowalew

Sołtys:
Paulina Białas
Adres Sołtysa:
Kowalew, Grunwaldzka 4a
Telefon kontaktowy:
+ 48 693 567 787

Kuczków

Sołtys:
Elżbieta Grabarek
Adres Sołtysa:
Kuczków ul.Osiedlowa 14
Telefon kontaktowy:
+ 48 669 728 618

Lenartowice

Sołtys:
Tadeusz Woźny
Adres Sołtysa:
Lenartowice 30
Telefon kontaktowy:
+ 48 691 285 011

Lubomierz

Sołtys:
Eugeniusz Kopaczewski
Adres Sołtysa:
Lubomierz 24
Telefon kontaktowy:
+ 48 518 769 903

Ludwina

Sołtys:
Andrzej Mizerkiewicz
Adres Sołtysa:
Ludwina 1
Telefon kontaktowy:
+ 48 608 484 780

Marszew

Sołtys:
Katarzyna Trawińska
Adres Sołtysa:
Marszew, ul. Cedrowa 23
Telefon kontaktowy:
+ 48 665 121 971

Nowa Wieś

Sołtys:
Bernard Rybak
Adres Sołtysa:
Nowa Wieś 38a
Telefon kontaktowy:
+ 48 604 576 501

Pacanowice

Sołtys:
Zygmunt Wajnert
Adres Sołtysa:
Pacanowice 14
Telefon kontaktowy:
+ 48 728 476 637

Piekarzew

Sołtys:
Grażyna Jezierska
Adres Sołtysa:
Piekarzew 40a
Telefon kontaktowy:
+ 48 784 659 738

Prokopów

Sołtys:
Sławomira Glaza
Adres Sołtysa:
Prokopów 14
Telefon kontaktowy:
+ 48 600 595 518

Rokutów

Sołtys:
Grzegorz Szwedek
Adres Sołtysa:
Rokutów 24
Telefon kontaktowy:
+ 48 604 333 120

Sowina

Sołtys:
Roman Bartoszyk
Adres Sołtysa:
Sowina 25/1
Telefon kontaktowy:
+ 48 602 704 435

Sowina Błotna

Sołtys:
Czesław Chwałkowski
Adres Sołtysa:
Sowina Błotna 51
Telefon kontaktowy:
+ 48 510 955 245

Suchorzew

Sołtys:
Dariusz Dryjański
Adres Sołtysa:
Suchorzew, ul. Kowalewska 9
Telefon kontaktowy:
+ 48 603 079 514

Taczanów Pierwszy

Sołtys:
Zdzisław Michalski
Adres Sołtysa:
Taczanów Pierwszy 20
Telefon kontaktowy:
+ 48 512 144 294

Taczanów Drugi

Sołtys:
Kinga Melka
Adres Sołtysa:
Taczanów Drugi 2A/4
Telefon kontaktowy:
+ 48 511 101 604

Zawady

Sołtys:
Janusz Rybak
Adres Sołtysa:
Zawady 13
Telefon kontaktowy:
+ 48 505 418 705

Zawidowice

Sołtys:
Stefan Paterka
Adres Sołtysa:
Zawidowice 4
Telefon kontaktowy:
+ 48 627 419 714

Zielona Łąka

Sołtys:
Wojciech Wujs
Adres Sołtysa:
Zielona Łąka 25a
Telefon kontaktowy:
+ 48 502 559 734
Wielkość czcionki
Kontrast