Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

image_print
POZIOM 1

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia

średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu

 

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH
Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Data wystąpienia 23.02.2022 r.
Przewidywany czas trwania ryzyka Od dnia 23.02.2022 r. do dnia  31.12.2022 r
Przyczyny Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym.
Rok 2021
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10

Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji PMŚ za okres od 01.02.2021 r. do 31.01.2022 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) na terenie: miasta Kalisz oraz powiatów poznańskiego, nowotomyskiego, ostrowskiego, pleszewskiego, wągrowieckiego i szamotulskiego.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2022 r. istnieje ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10: 967 233.

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań Działania określone przez Zarząd Województwa w Programach ochrony powietrza: https://www.umww.pl/programy-ochrony-powietrza

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania 22.02.2022 r.
Podstawa prawna –       Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 t.j.),

–       Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia
2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r. poz. 1031) ze zmianami (Dz. U. 2019 r. poz. 1931).

Źródła danych Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Opracowanie
Publikacja Portal Jakości Powietrza GIOŚ – Informacje Regionalne https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/15