Logotyp dofinansowania ze środków krajowych - flaga i godło Polski

Modernizacja ratusza w Pleszewie

image_print

Logotyp dofinansowania ze środków krajowych - flaga i godło Polski

 

DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

,,Modernizacja ratusza w Pleszewie”

DOFINANSOWANIE: 1.300.000,00 zł
CAŁKOWITA PLANOWANA WARTOŚĆ: 2.911.962.86 zł

Zamówienie pn. „Modernizacja ratusza w Pleszewie” obejmuje wykonanie dwóch zadań częściowych:

Zadanie nr 1 „Remont dachu budynku Ratusza”, które obejmuje:

– wymianę pokrycia dachowego (dach główny 690 m2, dach nad ryzalitem 36 m2) na dachówkę karpiówkę żłobkowaną w koronkę,
– wzmocnienie lub wymianę uszkodzonych elementów więźby dachowej,
– naprawę komina,
– odtworzenie lukarn baryłkowych o konstrukcji drewnianej,
– montaż kominów wentylacyjnych i innych akcesoriów dachowych
– wymianę instalacji odgromowej.

Zadanie nr 2 „Konserwacja i renowacja elewacji”, które obejmuje

– remont elewacji budynku Ratusza w zakresie: wykonanie izolacji, tynków, naprawa ubytków, wykonanie gzymsów i sztukaterii, korekty podziałów boni, wykonanie malatur, obróbek blacharskich, okładzin murków attyki okładziną kamienną, usunięcie zbędnych elementów z elewacji, wymiana oświetlenia itp.
– wykonanie renowacji okien (oczyszczenie i ponowne malowanie).