Zdjęcia przedstawia pojazd do wywożenia nieczystości ze zbiorników bezodpływowych.

Kiedy ruszą kontrole szamb?

image_print

Nowe przepisy nakładają na właścicieli nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji sanitarnej obowiązek  podpisania umów na wywóz nieczystości. Brak stosownych dokumentów będzie karany. Kiedy rozpoczną się kontrole?

Zgodnie z ustawą właściciele nieruchomości, których budynki nie zostały podłączone do kanalizacji sanitarnej zobowiązani są do podpisania umowy ze specjalistyczną firmą (posiadającą stosowne zezwolenie) na wywóz nieczystości ciekłych oraz posiadania aktualnych rachunków za opróżnienie zbiornika. – Taką umowę właściciele nieruchomości powinni mieć już podpisaną. Jeśli nie mają – prosimy, by uczynili to niezwłocznie – mówi Angelika Sołtysiak, kierownik Wydziału Gospodarowania Odpadami UMiG w Pleszewie.

Samorządy mają obowiązek przeprowadzić kontrole, podczas których takie dokumenty będą wymagane. Jak jednak informuje burmistrz Miasta i Gminy Pleszew – w tym roku na pewno kontroli nie będzie. Na kontrolę mamy 2 lata od wejścia w życie przepisów, a pierwsze sprawozdanie musimy złożyć w przyszłym roku, dlatego w tym roku kontroli nie będzie. Sami musimy w gminie się do tego przygotować organizacyjnie i uaktualnić ewidencję szamb – mówi burmistrz Arkadiusz Ptak.

Opróżnianie zbiorników w gminie Pleszew powinno się odbywać adekwatnie do zużycia wody, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał w przypadku zbiorników bezodpływowych oraz raz na rok w przypadku przydomowych oczyszczalni. Takowe – dla przypomnienia – należy zgłaszać burmistrzowi MiG Pleszew. W Mieście i Gminie Pleszew umowę na wywóz nieczystości można podpisać m.in. z Przedsiębiorstwem Komunalnym w Pleszewie.

One thought on “Kiedy ruszą kontrole szamb?

Comments are closed.