kobieta i mężczyzna przemawiający do siedzących ludzi w Centrum spierania Inicjatyw Obywatelskich

“Daj się poznać” – spotkanie dla organizacji pozarządowych i społeczników

Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich to miejsce skupiające nie tylko Seniorów, ale również organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i społeczników.

Na co dzień przedstawiciele organizacji pozarządowych, społecznicy i wolontariusze mogą korzystać z bezpłatnych szkoleń, doradztwa oraz z sal. 22 marca społecznicy wzięli udział w spotkaniu „Daj się poznać” zorganizowanym przez Fundację ANIMACJA, Stal Pleszew i Drukarnię Booklet.

W spotkaniu wzięło udział 20 społeczników z 16 organizacji pozarządowych z Pleszewa i okolic.

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się, jakie zmiany nastąpiły w organizacjach oraz jakie są planowane imprezy na terenie miasta i okolic. Nawiązały się współprace i partnerstwa w myśl zasady “Razem możemy więcej”. Działacze planują pierwsze wspólne wydarzenia dla społeczności polsko-ukraińskiej:

23 kwietnia odbędzie się wspólne zorganizowane wydarzenie „Dzień Sąsiedzki” w CWIO (ul. B. Krzywoustego 3 w Pleszewie) podczas którego odbędą się warsztaty, zajęcia, gry i zabawy dla mieszkańców – dzieci i rodziców.

W przyszłość planowane są kolejne spotkania z cyklu „Daj się poznać”.

Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich jest zadaniem publicznym współfinansowanym przez Miasto i Gminę Pleszew, realizowanym przez Fundację ANIMACJA z Pleszewa od 6 lat.

Strona internetowa: www.cwio.pleszew.pl

Kontakt: Lucyna Roszak – Koordynatorka: +48 664054396

Emilia Golińska – Animatorka: +48 519555974

Tekst i foto: Fundacja Animacja

kobieta i mężczyzna przemawiający do siedzących ludzi w Centrum spierania Inicjatyw Obywatelskich