Kategorie

Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz nieruchomości przy ul. Krzywoustego przeznaczonej na poszerzenie siedliska

Wykaz Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić grunt na poszerzenie siedliska  położony w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego 8 na okres 3 lat. Stawka miesięczna czynszu: 0,36 zł/m² + obowiązująca stawka VAT. Grunt o pow. 146 m2 stanowi część…
na zdjęciu widać plakat Opieki Wytchnieniowej

Opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób z niepełnosprawnością

Informuję, że Miasto i Gmina Pleszew w dniu 26 kwietnia br. powierzyła realizację zadania publicznego dotyczącego świadczenia usług opieki wytchnieniowej Stowarzyszeniu ,,Zrozumieć i Pomóc”. Zadanie kierowane jest do mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem…
Ikona przedstawiająca informację o mrozie

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 28 – przymrozki

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Poznaniu Zjawisko/stopień zagrożenia Przymrozki/ 1 Obszar województwo wielkopolskie powiat pleszewski Ważność od godz. 00:00 dnia 27.04.2022 do godz. 07:00 dnia 27.04.2022 Przebieg Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2°C,…