Kategorie

Na zdjęciu (od lewej) stoją Krzysztof Bruzi oraz Arkadiusz Ptak

Rewolucja w oczyszczaniu powietrza

W pleszewskiej szkole zamontowano rewolucyjne na skalę światową urządzenie do oczyszczania powietrza. To pilotaż jednej z lokalnych film, która opatentowała swój pomysł już w kilku krajach świata. Respireco to unikalna technologia i ma szansę zrewolucjonizować podejście do oczyszczania powietrza w…
Zdjecie przedstawia pleszewskich zawodników na podium

Budapeszt Open

W dniach 11-12.09.2021 zawodnicy PKK Pleszew wzięli udział w 24 edycji Budapest Open, w których startowało ok 1300 zawodników z 34 państw. PKK Pleszew reprezentowało 5 karateków: Maja Kolanowska kumite U14 -42 kg, Jan Podolski kumite U14 -55 kg oraz…

Klauzula informacyjna dla byłych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o…

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w postępowaniach administracyjnych załatwianych milcząco

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o…

Polityka cookies

Polityka cookies sporządzona została zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, które weszły w życie 22 marca 2013 roku. Obowiązki te podobnie są realizowane w całej Europie wskutek implementowania dyrektywy europejskiej. Niniejsza polityka cookies dotyczy usług oferowanych w ramach…

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI NA STRONIE HTTPS://PLESZEW.PL/ 1. PODSTAWY 1.1. Niniejszy dokument stanowi opis Polityki Prywatności zawartej na stronie internetowej pod adresem https://pleszew.pl/, której administratorem jest Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie przy ul. Rynek 1 (zwany dalej „UMiG”). 1.2. Celem Polityki…

Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto

Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto Nr projektu: RPWP.04.04.01-30-0036/16 Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4: Środowisko Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego Poddziałanie…

Przebudowa sali wiejskiej w Rokutowie

Budynek Sali Wiejskiej w Rokutowie przeszedł gruntowną termomodernizację – ocieplono ściany, wymieniono dach oraz okna i drzwi.  Wewnątrz wykonane zostały nowe ścianki działowe, podwieszane sufity i posadzki. Są także nowe instalacje: elektryczna, sanitarna, grzewcza, wentylacyjna i  wodociągowa. Ciekawostką jest zastosowanie…

Rewitalizacja miasta Pleszewa

Rewitalizacja miasta Pleszewa Nr projektu: RPWP.09.02.01-30-0017/17 Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych Poddziałanie 9.2.1. Rewitalizacja miast i…

Projekt Grantowy Pn.: „Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej W Systemie Kształcenia Zdalnego”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.  Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Pozyskane…