Urząd Miasta i Gminy Pleszew

ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew

tel. +48 62 7428-300, fax +48 62 7428-301

NIP: 617-00-07-613, REGON: 000524602

Miasto i Gmina Pleszew

ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew

tel. +48 62 7428-300, fax +48 62 7428-301

NIP: 608-00-74-221, REGON: 250855297

godz. otwarcia: poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

Numery rachunków bankowych

Aktualny numer rachunku w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Opis rachunku

40 8407 0003 0007 1000 2000 0413

UWAGA: Wpłacając za granicą należy wskazać konto:

GBW CPL PP PL 40 8407 0003 0007 1000 2000 0413

 
  1. Opłata skarbowa
  2. Mandaty karne Straży Miejskiej
  3. Opłaty z tytułu: - wieczystego użytkowania gruntów - dzierżawy gruntów i pomieszczeń - przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności - sprzedaży mienia - opłaty planistycznej - zajęcia pasa drogowego - koncesji - opłaty targowej - udostępnienia danych
  4. Wpłaty za odpisy aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu

08 8407 0003 0007 1000 2000 0504

UWAGA: Podatnikom (osobom fizycznym) nadano indywidualne numery rachunków, na które zobowiązani są dokonywać wpłat (numer rachunku znajduje się w decyzji ustalającej wymiar podatku na dany rok)
 
  1. Osoby fizyczne - podatki: - od nieruchomości - rolny - leśny

66 8407 0003 0007 1000 2000 0818

 
  1. Osoby prawne - podatki: - od nieruchomości - rolny - leśny

39 8407 0003 0007 1000 2000 0819

UWAGA: Obowiązują indywidualne numery rachunków, na które należy dokonywać wpłat (numer rachunku znajduje się na potwierdzeniu złożenia deklaracji)
 
  1. Osoby fizyczne i prawne – podatek od środków transportowych
04 8407 0003 0007 1000 2000 0770  
  1. Strefa Płatnego Parkowania (abonamenty, mandaty itp.)
 

86 8407 0003 0007 1000 2000 0458

UWAGA: Obowiązują indywidualne numery rachunków, na które należy dokonywać wpłat (numer rachunku znajduje się na potwierdzeniu złożenia deklaracji)
 
  1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 

78 8407 0003 0011 0011 2000 0001

- udział w dochodach od osób prawnych - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - subwencje - dotacje