Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Oświadczenie o wartości sprzedaży

Wniosek zezwolenie alkohol jednorazowe

Oświadczenie o usytuowaniu lokalu

Wniosek zezwolenie alkohol

Informacja dodatkowa – należy pobrać