Trenuj z wojskiem w trakcie szkolenia dla środowiska cywilnego

Wojsko Polskie organizuje szkolenia dla środowiska cywilnego. Poprowadzą je wojskowi instruktorzy w jednostkach wojskowych. Chętni na bezpłatne zajęcia mogą zgłaszać się do Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Wojsko Polskie organizuje czwartą edycję projektu “Trenuj z wosjkiej” – pod hasłem “Trenuj z wojskiem – sam i w grupie”. Będą to szkolenia dla środowiska cywilnego prowadzone – przez wojskowych instruktorów – w jednostkach wojskowych.

Plan szkolenia zakłada nabycie podstawowych umiejętności związanych z bezpieczeństwem i obronnością – posługiwanie się bronią/strzelanie na trenażerze, przetrwanie, zachowanie podczas alarmów, walkę wręcz, rzut granatem, itd. Format zakłada szkolenia w całej Polsce – co sobotę – począwszy od 9 września do 28 października.

Szkolenia są bezpłatne dla ochotników. Edycja jest nastawiona na grupy zorganizowane, np. urzędy, zakłady pracy, stowarzyszenia, itd, co jednak nie wyłącza możliwości indywidualnego zgłoszenia. W trakcie edycji będziemy zbierali potencjalne deklaracje do udziału w wersji rozszerzonej projektu, czyli ,,Trenuj jak żołnierz”. Certyfikat z ,,Trenuj z wojskiem” będzie zaliczeniem 1 etapu ,,Trenuj jak żołnierz” – tylko dla chętnych.

Zgłoszeń można dokonać w prosty sposób – poprzez e-mail, telefon, socialmedia, osobiście podając imię i nazwisko, wiek i kontakt. Limit wieku to 15-65 lat, a osoby nieletnie mogą wziąć udział za zgodą rodziców/opiekunów. Grupy zorganizowane zgłaszają liderzy/opiekunowie.

Szczegółowe informacje, regulamin, harmonogram oraz zgoda dla rodziców do pobrania – TUTAJ

Baner programu "Trenuj z wojskiem" organizowanego przez Wojsko Polskie.