Materiały z konferencji “Poza metropolią”

Baner wydarzenia Konferencja Poza metropolią- rewitalizacja i jakość życia w małych i średnich miastach

Folder Kompaktowy Pleszew (PDF)

W pierwszej części konferencji gości powitała Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej – Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Następnie głos zabrał gospodarz miejsca – dr hab. Arkadiusz Ptak – burmistrz Miasta i Gminy Pleszew. Pierwszą prelekcję wygłosił Maciej Aulak – Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. O odrodzeniu postprzemysłowych miast peryferyjnych opowiedział prof. dr hab. Paweł Starosta z Katedry Socjologii Wsi i Miasta Uniwerstytetu Łódzkiego.

Rewitalizacja w nowej perspektywie finansowej

Prezentacja Macieja Aulaka – Dyrektora Departamentu Programów Pomocowych, Ministerstwa Funduszy i Polityki RegionalnejKolejna część konferencji to debata i dyskusja “Czy peryferia mogą zapewnić dobrą jakość życia?”. Udział  w niej wzięli:
prof. Paweł Churski – Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM Poznań,
Andrzej Porawski – Dyrektor Biura, Związek Miast Polskich,
Joanna Erbel – Liderka Klubu Samorządowego CoopTech Hub, ekspertka ds. mieszkaniowych,
Przemysław Renn – Wójt Gminy Mieścisko,
dr hab. Arkadiusz Ptak – Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew.
Moderatorką była Karolina Karolczak.Drugą debatą zorganizowaną w ramach konferencji były “Doświadczenia rewitalizacji małych miast”. Wzięli w niej udział:
Grzegorz Potrzebowski – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
dr Aleksandra Jadach-Sepioło – Zastępca Dyrektora Instytutu Rozwoju Miast i Regionów,
dr inż. Przemysław Ciesiółka – Towarzystwo Urbanistów Polskich – oddział w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM
Elżbieta Rybarczyk – Burmistrz Miasta i Gminy Wieleń. Moderatorem był Jakub Głaz – Miesięcznik “Architektura i Biznes”, Centrum Otwarte Poznań.Ostatni punkt konferencji był częścią Forum Rozwoju Lokalnego, a rozmawiano na temat: “Wskaźniki jakości życia w Monitorze Rozwoju Lokalnego”. Wystąpili:
Ryszard Grobelny – Członek Zarządu Fundacji Miasto,
Sylwia Kluczyńska – Kierownik SAS, ekspertka ZMP.

Wskaźniki Jakości Życia w Monitorze Rozwoju Lokalnego

Prezentacja Ryszarda Grobelnego – Członka Zarządu Fundacji Miasto, eksperta związku Miast Polskich