Formularz zgłoszeniowy szkolenie

Formularz zgłoszeniowy
“Szkolenie dla przedsiębiorców z zamówień publicznych”

Termin szkolenia: 20 lutego 2023r. g. 10:00
Sala sesyjna UMiG Pleszew
Termin zgłoszeń: 17 lutego 2023r.

    document.getElementById( "ak_js_1" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );