Zarządzenie Burmistrza w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych

Zarządzenie nr 103/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych