07
09
2015

Zapraszamy na konsultacje!

Dodane przez Anna Bogacz 0

Pleszewski samorząd wdraża Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, który ma poprawić stan środowiska i jakości życia mieszkańców miasta i gminy. Zanim plan zostanie opracowany, konieczne są konsultacje społeczne.

Konsultacje społeczne w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew odbędą się 11 września br. (piątek) w godz. 12.00 – 13.00 w sali posiedzeń pleszewskiego ratusza, II piętro. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew do 2020 r. jest dokumentem strategicznym, opisującym kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej, poprawy jakości powietrza oraz zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Na realizację projektu Miasto i Gmina Pleszew otrzymała dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet IX, działanie 9.3. w wysokości 85%.

Wdrożenie zapisów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wpłynie na poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców miasta i gminy poprzez kontynuację rozpoczętych wiele lat temu działań w zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania miasta i gminy.

 

 

Wprowadził: Anna Bogacz

Wielkość czcionki
Kontrast