Wzór indywidualnego zgłoszenia do OKW

Wzór zgłoszenia indywidualnego wyborcy jako kandydata do obwodowej komisji wyborczej – POBIERZ