Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia na działalność gospodarczą – obiekt nr 54 pom. nr 8 i 9 przy ul. Kubackiego

Wykaz

 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć  na okres dwóch lat pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 54.

Obiekt nr 54

-pomieszczenie nr 8 o pow. 164,00 m2 ,

-pomieszczenie nr 9 o pow. 81,83 m² .

Pomieszczenia położone są na części działki nr 2796 o powierzchni 0,4556 ha KW nr KZ1P/00002801/2, ark. mapy 43.

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew działka znajduje się w terenach istniejących i projektowanych terenach o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową MN/U oraz w terenach ekosystemów leśnych.

Stawka miesięczna czynszu: 5,59 zł/m² + obowiązująca stawka VAT.

Czynsz z dniem 1 lipca każdego roku, podlega waloryzacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS za rok poprzedni.

Czynsz płatny miesięcznie do 20 każdego miesiąca.

Oprócz czynszu najemca ma obowiązek płacić podatek od nieruchomości.

Najemca w celu zabezpieczenia zapłaty czynszu, zobowiązany jest do wpłacenia kaucji na konto Urzędu.

Pomieszczenia będą oddane w najmem na rzecz dotychczasowego najemcy.

Wykaz zamieszczono na stronach Urzędu pod adresem: bip.pleszew.pl  i pleszew.pl(zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego( Ratusz – poddasze – pokój nr 302 ) lub pod nr tel. 627428345.

 

Pleszew, dnia 1 grudnia 2021 r.