Wykaz dot. pomieszczenia nr 2 i 6 w budynku 52 przy ul. Kubackiego

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć pomieszczenia i wiatę z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego (obiekt 52) na okres 2 lat.

Pomieszczenia nr 2 i 6 o łącznej pow. 427,79 m2 oraz wiata o pow. 410,00 m2 położone są na części działki nr 2497/5 o powierzchni 0,4675 ha KW nr KZ1P/00019053/5 (ark.39).

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew działka położona jest w terenach usług sportowo-rekreacyjnych z zabudową usługową US/U i terenach zieleni urządzonej ZP.

Stawka miesięczna czynszu:

– za pomieszczenia 5,88 zł/m² + obowiązująca stawka VAT,

– za wiatę 0,92 zł/m² + obowiązująca stawka VAT.

Czynsz z dniem 1 lipca podlega waloryzacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS za rok poprzedni.

Czynsz płatny miesięcznie.

Oprócz czynszu najemca ma obowiązek płacić podatek od nieruchomości.

Najemca w celu zabezpieczenia zapłaty czynszu, zobowiązany jest do wpłacenia kaucji na konto Urzędu.

Pomieszczenia zostaną wynajęte na rzecz obecnego najemcy.

Wykaz zamieszczono na stronach Urzędu pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl(zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego ( Ratusz IIIp.- pokój nr 302) lub pod nr tel.627428345

Pleszew, dnia 6 października 2022 r.