1

Wykaz dot. pomieszczenia handlowego nr 2 przy ul. Ogrodowej

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 5 lat pomieszczenie handlowe położone w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8.

Pomieszczenie nr 2 o pow. 11,77 m2 wraz z przyległym gruntem tzw. wystawką o pow. 3,00 m2 usytuowane na części działki nr 822/2 o powierzchni całkowitej 0,6115 ha KW KZ1P/00017491/3 (ark.m.33).

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Śródmieścia Pleszewa (Dz.Urz.Woj.Wielk. z 2018r., poz.7661) działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy usługowej – symbol 7U.

Stawka miesięczna czynszu:

-za pomieszczenie 17,68 zł/m2 + obowiązująca stawka VAT,

-za wystawkę 2,88 zł/m+ obowiązująca stawka VAT.

Czynsz podlega co roku z dniem 1 lipca waloryzacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS za rok poprzedni.

Czynsz płatny miesięcznie.

Oprócz czynszu najemca ma obowiązek płacić podatek od nieruchomości.

Najemca w celu zabezpieczenia zapłaty czynszu, zobowiązany jest do wpłacenia kaucji na konto Urzędu.

Wnioski o najem pomieszczenia można składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie do 31 grudnia 2021r.

W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku ustalenie najemcy nastąpi w trybie przetargu.

Wykaz zamieszczono na stronach urzędu pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl(zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz IIIp. – pokój nr 302) lub pod nr tel. 62 7428 345.

Pleszew, dnia 10.12.2021 r.