Wykaz dla działki nr 6/2 położonej w Brzeziu

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat grunt rolny z przeznaczeniem na uprawy rolne:

Brzezie działka nr 6/2 o pow. 1,73 ha, RIVb-0.3000 ha, RV-1.1200 ha ŁIV-0.3100 ark. m. 2, Księga Wieczysta nr KZ1P/00034312/0.

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew ww. nieruchomość położona jest w terenach upraw rolnych z dopuszczeniem zalesień i tereny obniżeń wzdłuż cieku.

Stawka roczna czynszu:
R IV
b 14,0 dt żyta/ha,
RV – 9,5 dt żyta/ha,
ŁIV – 12,0 dt żyta.

Czynsz płatny jest rocznie w terminie do 31 sierpnia każdego roku.

Stawka czynszu uzależniona jest od ceny żyta publikowanej przez GUS.

Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek rolny.

Wykaz zamieszczono na stronach Urzędu pod adresem: bip.pleszew.pl i pleszew.pl(zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz – pokój nr 302) tel.627428345.

Pleszew, dnia 29 marca 2023r.