1

Wykaz dla działek nr 3697/5 i innych położonych w Pleszewie przeznaczonych do dzierżawy na uprawy rolne

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 3 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne:

Pleszew – działkę nr 3697/5 i działki od nr 3697/17 do nr 3697/34 o pow. łącznej 1.9438 ha  R IVa, Księga Wieczysta – KZ1P/00040293/5.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/479/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: 70 Pułku Piechoty i Armii Poznań w Pleszewie działki położone są w terenach dróg wewnętrznych – symbol KDW, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol MN.

Stawka roczna czynszu: R IVa – 14,5 dt żyta/ha.

Stawka roczna czynszu uzależniona jest od ceny żyta ogłaszanej przez Prezesa GUS.
Czynsz płatny jest rocznie w terminie do 31 sierpnia każdego roku.
Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek rolny.

Grunt będzie wydzierżawiony na rzecz dotychczasowego użytkownika.

Wykaz zamieszczono na stronach Urzędu pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz – pokój nr 302) lub pod nr tel. 627428345.

Pleszew, dnia 27 lipca 2022r.