1

Wykaz dla działek nr 2288, 2289, 2291/2 położonych w Pleszewie przeznaczonych do dzierżawy na uprawy rolne

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 3 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne :

Pleszew – grunt o pow. 1.7573 ha stanowiący:

  • działkę nr 2288 o pow. 0.0570 ha – RVI
  • działkę nr 2289 o pow. 0.0200 ha – RVI
  • działkę nr 2291/2 o pow.1.6803 ha – R VI

Księga Wieczysta KZ1P/00040301/5.

Zgodnie z uchwałą nr VII/155/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszewa w rejonie ulic Kaliskiej, Wschodniej i Piaski (Dz.Urz z 2020r., poz.1224) działki przeznaczone są pod

  • tereny obiektów produkcyjnych składów i magazynów oraz zabudowy usługowej – symbol 2P/U, 3P/U i 4P/U
  • tereny dróg publicznych – zbiorczych – symbol 3KDZ,
  • tereny dróg wewnętrznych – symbol KDW.

Stawka roczna czynszu : R VI  – 6,5 dt żyta/ha.
Czynsz płatny jest rocznie w terminie do 31 sierpnia każdego roku.
Stawka czynszu uzależniona jest od ceny żyta publikowanej przez Prezesa GUS.
Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek rolny.

Wykaz zamieszczono na stronach Urzędu pod adresem: bip.pleszew.pl oraz pleszew.pl (zakładka biznes ).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (pokój nr 302) tel. 627428345.

Pleszew, dnia 27.07.2022r.