Wydziały i Referaty Urzędu Miasta i Gminy

WYDZIAŁ INWESTYCYJNY

URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW SPOŁECZNYCH

Wydział Gospodarki Nieruchom. i Planowania Przestrzennego

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

WYDZIAŁ ROZWOJU I ANALIZ

Wydział Ochrony Środowiska

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT

WYDZIAŁ FINANSOWY

REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI

WYDZIAŁ EDUKACJI

WYDZIAŁ PRAWNY

REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

STANOWISKO DS. KONTROLI

REFERAT WINDYKACJI

Biuro Prasowe

STRAŻ MIEJSKA

Wielkość czcionki
Kontrast