Wydziały i Referaty Urzędu Miasta i Gminy

Biuro Strefy Płatnego Parkowania w Pleszewie

URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI I ROLNICTWA

WYDZIAŁ PROMOCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

WYDZIAŁ ROZWOJU I ANALIZ

Wydział Architektury i Urbanistyki

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT

WYDZIAŁ FINANSOWY

WYDZIAŁ INWESTYCYJNY

WYDZIAŁ EDUKACJI

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

INSPEKTOR DS. KONTROLI

RZECZNIK PRASOWY

REFERAT WINDYKACJI

STRAŻ MIEJSKA

WYDZIAŁ PRAWNY

Wielkość czcionki
Kontrast