Wybory Prezydenckie odbędą się 10 maja 2020 roku.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Spis

Wniosek o dopisanie do spisu

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wniosek o wydanie zaświadczenia z upoważnieniem

Wniosek o dopisanie do spisu w lokalu dostosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Rejestr wyborców

Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

Wniosek o skreślenie z rejestru

Oświadczenie o ponownym zamieszkaniu

Oświadczenie do wpisania do rejestru

Pełnomocnictwo

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
Wielkość czcionki
Kontrast