Tytuł dla Piotra Hasińskiego

Piotr Hasiński – pierwszy burmistrz Miasta i Gminy Pleszew w latach 1990-97 otrzymał honorowy tytuł „Zasłużony dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew”. Doceniono przede wszystkim jego wkład w budowanie odrodzonego samorządu.

Piotr Hasiński sprawował funkcję burmistrza w latach, kiedy Pleszew odradzał się po dawnym ustroju politycznym. Był to niełatwy czas przekształceń własnościowych i komunalizacji mienia. Powstawało w latach 90-tych wiele nowych instytucji i przybywało wyzwań – choćby budowa sieci wodociągowej i oczyszczalni ścieków.

Sam uhonorowany traktuje to wyróżnienie jako zaszczyt, ale i wspólną pracę wielu ludzi. – Dla mnie również jest to takie przypomnienie i upamiętnienie osób związanych z tymi wydarzeniami, a więc takie zapisanie w historii tego, co się dobrego wydarzyło w naszym mieście. Reaktywowanie samorządów gminnych było bardzo ważne, gdyż w całym okresie powojennym ich nie było. To było coś, co jest najlepsze do rozwoju gmin. Gminy uzyskały osobowość, majątek, własne budżety, a więc mogły się zacząć wreszcie rozwijać – mówił po odebraniu tytułu Piotr Hasiński.

Tytuł „Zasłużony dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew” nadaje Rada Miejska w drodze uchwały. Przed Piotrem Hasińskim w marcu 2021 r. otrzymała go Elżbieta Mielcarek – była dyrektor Biblioteki Publicznej MiG Pleszew.

Stoją od lewej: Arkadiusz Ptak - burmistrz Pleszewa, Piotr Hasiński - były burmistrz odznaczony tytułem, Adela Grala-Kałużna - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pleszewie