Strefa Ekonomiczna

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST PARK” SP. Z O.O.

PODSTREFA PLESZEW

Potencjał Miasta i Gminy Pleszew

  • Liczba mieszkańców miasta: 17 650

  • Liczba mieszkańców: 30 201

Miasta w okolicy:

  • Września – 45 000 mieszkańców

  • Poznań – 560 000 mieszkańców

  • Kalisz – 105 000 mieszkańców

  • Ostrów Wielkopolski – 72 000 mieszkańców

Oferta terenów inwestycyjnych:

  • Działka nr 2243/4

  • Działka nr 2247/4

  • Lokalizacja: ul. Wschodnia , 63-300 Pleszew

PARAMETRY DZIAŁEK

Powierzchnia [ha] 5,3292
Numery ewidencyjne działek 2243/4, 2247/4
Nieruchomość objęta MPZP [T/N] TAK, MPZP – Pleszew rejon ulic Kaliska – Piaski Etap I

http://pleszew2.e-geoportal.pl/?plan=27

Przeznaczenie w MPZP 2P – tereny obiektów produkcyjnych, składow i magazynów
SUiKZP A IV

http://bip.pleszew.pl/pleszewm/pliki/uchwaly/k07/urm011vii125.pdf

Przeznaczenie w SUiKZP P/U
Ograniczenia ekologiczne brak
Klasa gruntu RV, RVI

INFRASTRUKTURA I MOŻLIWOŚĆ ZABUDOWY

MEDIA

Energia elektryczna – przyłącze przy granicy terenu [T/N] NIE
Odległość przyłącza od granicy nieruchomości [m] 100
Gaz – przyłącze przy granicy terenu [T/N] NIE
Odległość przyłącza od granicy nieruchomości [m] 5000
Woda – przyłącze przy granicy terenu [T/N] TAK
Odległość przyłącza od granicy nieruchomości [m] 10
Kanalizacja deszczowa – przyłącze przy granicy terenu [T/N] NIE
Odległość przyłącza od granicy nieruchomości [m] 10
Telekomunikacja – przyłącze przy granicy terenu [T/N] N
Odległość przyłącza od granicy nieruchomości [m] 0

ZABUDOWA

Budynki i zabudowania na terenie NIE
Dopuszczalny procent zabudowy [%] Min. 25%

Max. 80%

Ograniczenia wysokości budynków [m] Zabudowa podstawowa – max. 15 m do poz. gzymsu lub attyki

Zabudowa uzupełniająca – max. 7 m do poz. gzymsu lub attyki

Dachy o nachyleniu 3o – 30o

Zabudowania mieszkalne w pobliżu [m] TAK, 150 m
Zakłady produkcyjne/usługowe w pobliżu TAK, 20 m
Inne obiekty na terenie działki Brak
Drzewa / zadrzewienia / zakrzaczenia Brak

KOMUNIKACJA

Dojazd bezpośredni do nieruchomości Droga gminna
Odległość od drogi krajowej [km] 0,25
Odległość od węzła autostrady [km] 55
Odległość od dworca kolejowego [km] 5
Odległość od lotniska międzynarodowego [km] 100
Wielkość czcionki
Kontrast